topbanner.jpg, 64kB

Zajímavá místa na Vltavě a Labi

Vltava

je se 430 km (433 km) nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující Čechy téměř celé. Povodí řeky je 28 090 km² (z toho 27 006,70 km² v Česku).

Labe

je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je to skoro jediná česká řeka, jejíž český název není ženského rodu (v němčině však je ženského rodu). Je 1154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km). Povodí má rozlohu 144 055 km² (v Česku 51 394 km²). Na svém soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od svého pramene kratší, ale přesto se nepovažuje za její přítok. Celková délka toku Černého potoka, Teplé Vltavy, Vltavy a Labe od soutoku s Vltavou do moře činí 1329 km.

Jméno dali řece snad Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Původní keltské slovo (snad 'elb') znamenalo prostě „(velká) řeka“ a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku (älv v Ume älv, Lule älv, Pite älv atd.). Podle některých pramenů má jméno původ v indo-evropském základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý. V antických pramenech se řeka zmiňuje jako Albis ve významu bílý, světlý, čistý. České jméno je pravděpodobně odvozeno z germánského Alba pomocí přesmyčky. Labe je označováno za jedinou českou řeku, jejíž název není v ženském rodě.

Díky Keltům je dnes také Vltava považována za přítok Labe, a ne obráceně, ačkoli je Vltava od pramenů k soutoku zřetelně delší a u soutoku má též vyšší průtok.

Seznam míst na Vltavě a Labi

Mosty

Ubytování

Kulturní památky

Jezy

Občerstvení

Ostrovy

Plavební komory - Labe

Muzea

Přírodní zajímavosti

Technická zázemí

Technické zajímavosti

Přírodní vyhlídky

Plavební komory - Vltava

Plavební komora: Štěchovice

Provozní doba: v období od 15.4. do 31.10. každoročně je provozní doba: duben: od 8 hod do 17 hod; květen: od 8 hod do 19 hod; červen, červenec, srpen: od 7 hod do 21 hod.; září: od 8 hod do 19 hod; říjen: od 8 do 17 hod. pozn.: z horní vody se malá plavidla proplavují vždy v liché hodiny a z dolní vody vždy v sudé hodiny

Telefon: 257 740 263

Informace o plavbě: plaví sudou nahoru, lichou dolů do 21 hod. Komora stejně jako Vrané, zádí k prvnímu plováku, příď na první žebřík, nebo lézt jen po prvním žebříku. Klidnější je pravobřežní strana, tedy vlevo směrem nahoru. Vedle dolní vjezdové zdi - hráze, vpravo proti proudu, směrem pod přehradu jsou veliké kameny a žádná voda! Dávat si veliký pozor! Nejezdit ani k bóji, ani vedle hráze! Na přehradním jezeře kolísá hladina až 3,5m, nejnižší je kolem 6-7 hod. ráno, přes den stoupá, ale není to pravidlem! Může klesnout i kolem poledne kolem l4 hod. Nevázat se nakrátko u břehu, ani ne napevno u dalb pod Slapy. Vysoká pravděpodobnost utopení lodi. V těchto místech se proto dlouho nezdržujte!

+420 776 868 770
Contact us!
info@malelode.cz