topbanner.jpg, 64kB

Zajímavá místa na Vltavě a Labi

Vltava

je se 430 km (433 km) nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující Čechy téměř celé. Povodí řeky je 28 090 km² (z toho 27 006,70 km² v Česku).

Labe

je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je to skoro jediná česká řeka, jejíž český název není ženského rodu (v němčině však je ženského rodu). Je 1154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km). Povodí má rozlohu 144 055 km² (v Česku 51 394 km²). Na svém soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od svého pramene kratší, ale přesto se nepovažuje za její přítok. Celková délka toku Černého potoka, Teplé Vltavy, Vltavy a Labe od soutoku s Vltavou do moře činí 1329 km.

Jméno dali řece snad Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Původní keltské slovo (snad 'elb') znamenalo prostě „(velká) řeka“ a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku (älv v Ume älv, Lule älv, Pite älv atd.). Podle některých pramenů má jméno původ v indo-evropském základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý. V antických pramenech se řeka zmiňuje jako Albis ve významu bílý, světlý, čistý. České jméno je pravděpodobně odvozeno z germánského Alba pomocí přesmyčky. Labe je označováno za jedinou českou řeku, jejíž název není v ženském rodě.

Díky Keltům je dnes také Vltava považována za přítok Labe, a ne obráceně, ačkoli je Vltava od pramenů k soutoku zřetelně delší a u soutoku má též vyšší průtok.

Seznam míst na Vltavě a Labi

Mosty

Ubytování

Kulturní památky

Jezy

Občerstvení

Ostrovy

Plavební komory - Labe

Muzea

Přírodní zajímavosti

Technická zázemí

Technické zajímavosti

Přírodní vyhlídky

Plavební komory - Vltava

Zaniklé Podskalí

Podskalí je název zaniklé osady na pravém břehu Vltavy, která ležela přibližně v oblasti mezi železničním a Jiráskovým mostem. Podskaláci se živili převážně plavením dřeva po Vltavě, ledařstvím či těžbou písku ze dna řeky. Za dřevo, které bylo do Prahy připlaveno se vybíralo clo vytnutím jedné dvanáctiny klád z voru. A právě Podskalská celnice na Výtoni je jedinou stavbou, která se z Podskalí po asanaci zachovala. Celnice byla postavena v 16. století a úřadovali tam výběrčí, kontrolor a dva úředníci.

Trh s plaveným dřevem v těchto místech fungoval sice již od 13.století, ale až na konci 15. století vytvořili podskalští plavci cech a trh se dřevem byl regulován přísnými pravidly. Plavení vorů po Vltavě fungovalo až do 20.století a definitivně zaniklo po 2. světové válce, kdy byla postavena Vltavská kaskáda. Bývalá celnice na Výtoni je dnes méně známou součástí Muzea hl.m.Prahy. Převážně formou fotografií a několika exponátů přibližuje zašlou slávu starého Podskalí, čtvrti vorařů, obchodníků se dřevem a lidí spojených se životem kolem Vltavy.

Dnešní „novodobé Podskalí“ se snaží přiblížit moderním trendům světových měst a od Výtoně až po Mánes nám nabízí procházku po nové Vltavské promenádě. Celá trasa by v buducnu měla být oživena různými akcemi, doplněna o hřiště a zajímavé exponáty.

Zatím jsou nejzajímavější vykořeněné stromy od Mgr. Mariana Straky, které jakoby symbolicky připomínají osud tohoto místa.

Pokud se vám zdá, že toho bylo k vidění málo, tak pohleďte na domy lemující Rašínovo nábřeží. V trojúhelníku, který tvoří Rašínovo nábřeží, Libušina ulice a Vnislavova ulice, spatříte ve své nejčistší podobě český kubismus reprezentovaný budovou Kovařovicovy vily.

Pětiosé uliční průčelí, rozdělené do řady šikmých ploch, bylo provokující a ve své době šokující, dnes mnozí tuto vilu považují za nejkrásnější kubistickou stavbu v Praze.

Fotogalerie

Památník vorařství a podskalská celnice Detail památníku vorařství Výtoňský limnigraf
Budova podskalské celnice Podskalská celnice Památník vorařů
+420 776 868 770
Contact us!
info@malelode.cz