topbanner.jpg, 64kB

Zajímavá místa na Vltavě a Labi

Vltava

je se 430 km (433 km) nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující Čechy téměř celé. Povodí řeky je 28 090 km² (z toho 27 006,70 km² v Česku).

Labe

je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je to skoro jediná česká řeka, jejíž český název není ženského rodu (v němčině však je ženského rodu). Je 1154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km). Povodí má rozlohu 144 055 km² (v Česku 51 394 km²). Na svém soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od svého pramene kratší, ale přesto se nepovažuje za její přítok. Celková délka toku Černého potoka, Teplé Vltavy, Vltavy a Labe od soutoku s Vltavou do moře činí 1329 km.

Jméno dali řece snad Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Původní keltské slovo (snad 'elb') znamenalo prostě „(velká) řeka“ a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku (älv v Ume älv, Lule älv, Pite älv atd.). Podle některých pramenů má jméno původ v indo-evropském základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý. V antických pramenech se řeka zmiňuje jako Albis ve významu bílý, světlý, čistý. České jméno je pravděpodobně odvozeno z germánského Alba pomocí přesmyčky. Labe je označováno za jedinou českou řeku, jejíž název není v ženském rodě.

Díky Keltům je dnes také Vltava považována za přítok Labe, a ne obráceně, ačkoli je Vltava od pramenů k soutoku zřetelně delší a u soutoku má též vyšší průtok.

Seznam míst na Vltavě a Labi

Mosty

Ubytování

Kulturní památky

Jezy

Občerstvení

Ostrovy

Plavební komory - Labe

Muzea

Přírodní zajímavosti

Technická zázemí

Technické zajímavosti

Přírodní vyhlídky

Plavební komory - Vltava

Muzeum Karlova mostu

Muzeum Karlova mostu bylo slavnostně otevřeno 17.června 2007. Nachází se na Křížovnickém náměstí v Praze přímo u paty Karlova mostu. Prostory v bývalém klášterním špitálu pro jeho expozici poskytl Řád křížovníků, který je s mostem spojen dlouhou historií. V souvislosti s významným výročím 650 let existence Karlova mostu tak vznikla stálá expozice, jejímž cílem je prezentovat kulturněhistorický kontext založení, vývoje a současnosti této výjimečné stavby. Mezi hlavní instituce podílející se na vzniku muzea patří Národní muzeum, Technické muzeum, Muzeum hl. m. Prahy, Správa pražského hradu a Řád křížovníků.

Muzejní expozice

Nejdůležitější je model Karlova mostu současně s mostem Juditiným v jednom modelu. Tyto dva mosty totiž od roku stavby Karlova mostu, tedy od roku 1357 až do roku 1406, koexistovali. Juditin most, který se pravděpodobně z jedné třetiny zřítil při povodni v roce 1342, byl vyspraven dřevěnými lávkami, a poté po nich probíhala pěší komunikace zhruba až do roku 1406, tedy do roku úplné dostavby Karlova mostu. Takže toto je unikátní záležitostí, vůbec první 3D model situace z druhé poloviny 14.století. Další, evropsky unikátní expozicí, je stavební huť. Zhotovil ji pan doktor Cihla společně s panem tesařem Růžičkou a jedná se o naprosto identickou vědeckou expozici stavebního umění, vyloženě gotického charakteru. Naleznete zde gotické jeřáby, gotické nástroje.. zkrátka tato expozice tvoří jádro odkazu k položení základního kamene Karlova mostu.

+420 776 868 770
Contact us!
info@malelode.cz