topbanner.jpg, 64kB

Zajímavá místa na Vltavě a Labi

Vltava

je se 430 km (433 km) nejdelší řeka v České republice. Pramení na Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou, Sázavou a Berounkou zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující Čechy téměř celé. Povodí řeky je 28 090 km² (z toho 27 006,70 km² v Česku).

Labe

je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je to skoro jediná česká řeka, jejíž český název není ženského rodu (v němčině však je ženského rodu). Je 1154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km). Povodí má rozlohu 144 055 km² (v Česku 51 394 km²). Na svém soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od svého pramene kratší, ale přesto se nepovažuje za její přítok. Celková délka toku Černého potoka, Teplé Vltavy, Vltavy a Labe od soutoku s Vltavou do moře činí 1329 km.

Jméno dali řece snad Keltové, kteří její povodí (včetně českého území) obývali ve starověku. Původní keltské slovo (snad 'elb') znamenalo prostě „(velká) řeka“ a objevuje se v názvech mnoha řek ve Švédsku (älv v Ume älv, Lule älv, Pite älv atd.). Podle některých pramenů má jméno původ v indo-evropském základu, znamenajícím bílý, světlý, čistý. V antických pramenech se řeka zmiňuje jako Albis ve významu bílý, světlý, čistý. České jméno je pravděpodobně odvozeno z germánského Alba pomocí přesmyčky. Labe je označováno za jedinou českou řeku, jejíž název není v ženském rodě.

Díky Keltům je dnes také Vltava považována za přítok Labe, a ne obráceně, ačkoli je Vltava od pramenů k soutoku zřetelně delší a u soutoku má též vyšší průtok.

Seznam míst na Vltavě a Labi

Mosty

Ubytování

Kulturní památky

Jezy

Občerstvení

Ostrovy

Plavební komory - Labe

Muzea

Přírodní zajímavosti

Technická zázemí

Technické zajímavosti

Přírodní vyhlídky

Plavební komory - Vltava

Vraňany – Hořín

Toto úchvatné historické vodní dílo bylo vybudováno v letech 1902-1905 v plavebním kanálu Hořín, jež je dlouhý více než 9 km. Proplutí touto komorou ve vás nechá úchvatný zážitek na který se nezapomíná. Po vyplutí ze zdymadla se před vámi otevře úchvatné panorama soutoku Vltavy a Labe a nad tím se tyčící Mělnický zámek. Obec Hořín je známá nejen historickým zdymadlem, ale i zámkem, bohatými lužními lesy a jeho historickými základy. V této oblasti byly nalezeny pravěké předměty z doby kamenné jako např. opracovaný paroh jelena, kamenné štípané nástroje z jaspisu, pazourku, buližníku a křemence.

Provozní doba: celoroční provoz od 7 hod do 17 hod
Telefon: 315 622 267
Omezení: od 6.30 hod do 7 hod a v době od 17 hod do 18 hod je nutno předem projednat na plavební komoře
Informace o plavbě: plnění kanály, táhne silně od zdi, nestát pod horním záporníkem, občas přeteče voda vrchem z odvětrání plnicího kanálu do komory.

Více informací naleznete zde:

www.obechorin.cz
www.hrady.cz

Fotogalerie

Historické zdymadlo Hořín Vraňany – Hořín - plavební komora Lávka na Hořínském zdymadle
Věž zdymadla Hořín Pohled na Hořín z Mělnického zámku Hořínské zdymadlo
+420 776 868 770
Contact us!
info@malelode.cz